ambelliban

Profile picture for user ambelliban

Associació Catalunya-Líban

L’Associació Catalunya-Líban (ACL) és una entitat laica que té com a principal objectiu donar a conèixer la situació política, social i cultural del Líban, així com les accions de solidaritat i cooperació que s’hi porten a terme des de Catalunya.

Què fa l'ACL?

- Promou la defensa dels drets humans i l’assoliment de la plena igualtat entre homes i dones.
- Realitza projectes de cooperació al Líban per tal de facilitar l’accés sociosanitari a persones en situació de vulnerabilitat.
- Impulsa i coordina campanyes d’ajuda d’emergència al poble libanès, davant de situacions de crisi humanitària o catàstrofes naturals.
- Potencia la inclusió dins de la societat catalana dels col·lectius procedents dels països àrabs, en general, i de la ciutadania d’origen libanès, en particular. Per fer-ho, afavoreix el coneixement mutu entre comunitats, a partir d’activitats de sensibilització i formació.
- Difon la tasca creativa que desenvolupen molts artistes àrabs –dels àmbits de la pintura, la música, l’escriptura, la dansa o la interpretació- a través de l’organització d’actes culturals.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora