AFAA2

Associació de Familiars d'alcohòlics Al-Anon

Som familars d'alcohòlics que ajudem a altres familiars a sortirse'n.

Som una entitat paral.lela a Alcohòlics Anònims i ens centrem en la nostre recuperació per estar afectats per la conviència amb un malalt alcohòlic.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora