DialegsDona

Profile picture for user DialegsDona

Associació Intercultural Diàlegs de Dona

L’Associació Intercultural Diàlegs de Dona és un Espai d’acollida i de socialització per a dones immigrades. Neix com a associació, sense ànim de lucre, el gener de 2013 amb la voluntat de contribuir, a través del diàleg intercultural en clau femenina, en la cohesió social del nostre barri i de la nostra ciutat.

Finalitats del projecte:

- Acollida general de dones procedents de països extracomunitaris.
- Facilitar el coneixement de la societat d’acollida amb l’objectiu de guanyar autonomia i seguretat personal i afavorir la identificació amb el nou territori.
- Incentivar la seva participació en la vida del barri, la ciutat i la societat en general com a veïnes i ciutadanes de ple dret.
- Establir ponts de diàleg entre veïns i veïnes que comparteixen territori però que són de costums, creences, cultura i procedència diversa.

En definitiva, promoure diàlegs des de la perspectiva de gènere que fomenten la interculturalitat i el coneixement de l’altre.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Ciutat Vella
Vine a tastar i a gaudir de la mostra intercultural de sopes del món.    
Ciutat Vella
Festa intercultural per a dones amb tallers de cura i bellesa del cos femení i espectacles de música i ball. 

Activitats en què col·labora