CEESC

Profile picture for user CEESC

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya.

Una de les finalitats del CEESC és la de vetllar per les condicions de qualitat en què es dona la nostra pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.

Les finalitats essencials del Col·legi són

Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes i modalitats.

Representar els interessos professionals de les persones col·legiades, especialment en les seves relacions amb l’Administració.

Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades.

Vetllar per tal que l'actuació de les persones col·legiades corresponguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de la professió.

Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora