@depana

Profile picture for user @depana

DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Horta-Guinardó
Acció de manteniment i recerca a la Font del Gos del barri de Cal Notari, vessant Horta de Collserola
Horta-Guinardó
Acció de manteniment i recerca a la Font del Gos del barri de Cal Notari, vessant Horta de Collserola
Gràcia
Jornada de tasques comunitàries per a la conservació de l'entorn i la biodiversitat, manteniment del bosc, les compostadores i el viver de DEPANA.
Gràcia
Matinal de voluntariat ambiental per la millora de la biodiversitat al Jardí de l’Alzina amb les associacions Salvem L’Alzina i Depana
Gràcia
Voluntariat ambiental per a totes les edats en suport de la biodiversitat urbana 

Activitats en què col·labora