Sessió Mindfulness / Atenció Families

Sessió Mindfulness
Cartell Informatiu sobre el grup de suport , finalitat i contacte
Districte
Eixample

Sessió Mindfulness / Atenció Families

Sessió Mindfulness

Atenció a Families i cuidadors de Persones amb discapacitat

 El  Servei de suport per a Familiars i Cuidadors de persones amb discapacitat, és un projecte d’Acompanyament i Suport dirigit a familiars, un suport a tota la família, considerant solucions que incloguin un ampli rang de recursos propis i   comunitaris.

El grup respon a la necessitat de compartir un espai de cura amb altres famílies en situació similar, per tal de poder intercanviar experiències, rebre informació, resoldre dubtes sobre el món de la discapacitat o tenir cura de la seva pròpia salut.

L’acompanyament individual, i la  participació en un espai d'ajuda mútua, dinamitzat per professionals, ajuda a  enfortir el teixit associatiu i sumar forces per millorar els serveis i recursos dirigits a les persones amb problemes de salut mental cróniques i les seves famílies.