TOCAR EL CEL

Dates
Districte
Ciutat Vella

TOCAR EL CEL

Organitza

NOU ESPECTACLE DE JOVES, MARESPARES, PERCUSSIÓ CORPORAL I CLAQUÉ

El nou espectacle de la Coral Sant Medir ens farà "TOCAR EL CEL", per la música, el ritme, l'energia, la sensibilitat i l'originalitat del que sentirem. Ens farà tocar el cel perquè a la Coral Sant Medir la música ens fa arribar, junts, molt lluny. Creiem que la música és el llenguatge que pot alleugerir els sons més desagradables d'aquest món.

Joves, Marespares, Grup de Percussió Corporal i Grup de Claqué seran els protagonistes d'aquest espectacle.