La Llar@

Profile picture for user La Llar@

Associació Catalana La Llar de l'Afectat d'Esclerosis Múltiple

Associació Catalana LA LLAR de l'Afectat d'Esclerosis Múltiple

L’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple és una entitat sense ànim de lucre i estatuts propis formada per persones afectades per aquesta malaltia crònica i altres malalties de caràcter neurodegeneratiu.
A la nostra entitat oferim diferent serveis d’atenció directa i indirecta que donen resposta a les necessitats que els nostres usuaris ens plantegen. Així, comptem amb suport social i psicològic, servei de fisioteràpia, quiromassatge, atenció a domicili, etc . Realitzem un treball que dóna una resposta integral a les necessitats plantejades evitant les desigualtats inherents al desenvolupament d’una malaltia degenerativa.
Millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars de caràcter neurodegeneratiu i la dels seus familiars és la prioritat marcada, un objectiu ampli que té amb la finalitat de poder treballar diferents aspectes com son la rehabilitació física, la part emocional i l’ integració social del malalt.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora