Ass. Txervona Kalyna

Profile picture for user Ass. Txervona Kalyna

Associació d'Ucraïnesos a Catalunya "Txervona Kalyna"

Els fins de l’associació són:
- Promoure las cultures ucraïnesa i catalana en qualsevol dels seus aspectes a través de la realització d’activitats cíviques que puguin facilitar el desenvolupament integral dels ciutadans contribuint d’aquesta manera a una societat més participativa i justa;
- Afavorir i millorar el coneixement de la vida cultural y de la historia de Espanya, Catalunya i Ucraïna;
- Donar suport als organismes publiques i altres entitats en seus accions de reforç i consolidació de les polítiques amb perspectiva intercultural, construir accions i projectes interculturals compartits;
- Donar suport als nouvinguts residents de Catalunya d´origen ucraïnès en tot allò que necessitin: aprenentatge de idiomes, assistència en tramitacions jurídiques i mediques, etc.
- Proporcionar assistència i donar suport als ciutadans d'Ucraïna afectats per desastres naturals, ambientals, provocats per l'home i altres catàstrofes, com a resultat de conflictes socials, accidents, així com víctimes de la repressió i refugiats.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

- Organitzar els tallers educatius, activitats lúdics, campanyes de sensibilització, activitats de lleure, cursets de formació, activitats de promoció sociocultural intercultural, desenvolupament de programes de gestió, esplais o casals infantils i juvenils, campanyes destinades a preservar els valors del diversitat sociocultural;
- Organitzar els trobades culturals del país d´origen, els Intercanvis culturals entre Catalunya i Ucraïna;
- Sol·licitar ajudes d´organismes oficials d’Ucraïna i també de Catalunya y de l´Estat Espanyol;
- Establir relacions de col·laboració amb entitats, persones o grups que coincideixin amb interessos semblants als de l’associació.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Ciutat Vella
El 16 de desembre (dissabte), a Rambla Santa Mònica, 9 (Barcelona), hi haurà una mostra solidària de les tradicions nadalenques.

Activitats en què col·labora