AMIC JL LOPATEGUI

AssociacióMusicaliCulturalJLLopategui
Profile picture for user AMIC JL LOPATEGUI

Associació Musical i Cultural Jose Luis Lopategui

José Luis Lopategui, que dona nom a l'Associació, fou amic i alumne privilegiat del gran guitarrista Narciso Yepes. Aquest fet, juntament amb els lligams amb el mestre Pujol, i la ferma convicció que la guitarra era un instrument igualment idoni que els altres per a la interpretació rigorosa de la música clàssica, va guiar la tasca musical de José Luis Lopategui durant els més de 30 anys de vida musical que va desenvolupar en els àmbits concertístic, docent i d’investigació. Catedràtic de guitarra clàssica, va formar generacions de guitarristes i pedagogs, que ara ocupen primers llocs en el panorama musical internacional.

L’any 2012, desè aniversari de l’Associació, es va començar a organitzar un Concurs Infantil de Guitarra per a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, i posteriorment ha esdevingut un Concurs juvenil. El concurs està dedicat, a alumnes que vulguin viure fora de les aules el món de la guitarra. Pel concurs han passat més de 200 participants de tota Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Madrid, però també de Rússia, Bèlgica o Països Baixos. I entre els guanyadors hi ha joves promeses amb una brillant trajectòria. I seguim treballant i organitzant actes culturals i musicals.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora