Fundesplai

Profile picture for user Fundesplai

Fundació Catalana de l'Esplai - Fundesplai

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i del Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La nostra missió es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per a la inclusió digital.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora