INFO-Fundacion iSYS

Profile picture for user INFO-Fundacion iSYS

Fundacion iSYS

iSYS és una fundació per desenvolupar projectes socials de salut digital

A la Fundació iSYS tenim com a objectiu contribuir a la millora de la salut i la qualitat de vida de la població, mitjançant la generació i la difusió de coneixement d'excel·lència en el camp sanitari a partir de la utilització de les Xarxes (Internet).

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora