La Unio de Poblenou

Grup de Consum La Unió de Poblenou

Qui som?
La cooperativa la Unió és un projecte d'alimentació ecològica, que va néixer a
Poblenou l'any 2006, format per consumidores i productores* d'aliments ecològics. Els
aliments són llaurats, cultivats, recollits i/o elaborats per productos de proximitat.

Què volem?
• Gaudir d’aliments ecològics de qualitat, a un preu just que possibiliti la
continuïtat de la pagesia al nostre territori i tenir un consum conscient, crític i
responsable
• Aconseguir que les relacions consumidores­pageses no siguin tan sols
econòmiques, sinó que s'estableixin vincles de col∙laboració, treball conjunt i
empatia.
• Trencar amb el poder de les multinacionals que exploten recursos i persones i
afavorir les relacions de proximitat entre nosaltres.
• Co­responsabilitat entre productors i consumidors pel que fa a lo que volem
plantar i menjar, la marxa de la finca, els problemes climàtics, el funcionament
intern, i d’altres projectes i il∙lusions que encara estan per construir.
• Fer xarxa i relacionar­nos amb altres productores ecològiques per comprar
fruites i d'altres productes que el Mas de la Datzira no pot oferir­nos.

Activitats passades

Sant Martí
📅 Dijous 25 19h compartirem la projecció del documental "Pastores en resistencia" on ens acostarem a les realitats de les Pastores a Catalunya 

Activitats en què col·labora