IEFC

Profile picture for user IEFC

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. La teva Escola de Fotografia des de 1972. Som analògics, som digitals!

És una Associació Cultural sense ànim de lucre, amb la filosofía d’entitat al servei del públic.
Él propòsit de l’IEFC és fomentar, estimular i impulsar l’estudi, la investigación i la difusión de la fotografía, tant presencialment com virtualment, emprant les xarxes socials per acostar el patrimoni fotogràfic a la ciutadania.
Per assolir els seus propòsits l’IEFC, s’organitza en tres departaments:
1- Departament Escola Fotografia
2- Departament Documentació i Investigació.
3- Departament Activitats Culturals

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora