Tjussana

Profile picture for user Tjussana

Torre Jussana

L’Espai Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona destinat a donar suport continuat a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat de Barcelona. 

Té per missió enfortir i visibilitzar les associacions i d’altres formes d’acció col·lectiva sense ànim de lucre, facilitant processos d’empoderament perquè esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i sostenible. Forma part de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona que mitjançant un conveni per a la gestió cívica, és gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). El projecte 2021-2023 va ser aprovat pel Consell de Centre en data de 21 de setembre de 2021.

El Consell d’Associacions de Barcelona és la plataforma que agrupa les principals federacions d’associacions sectorials i territorials de la ciutat i treballa per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu a través del treball en xarxa.

Aquesta cooperació fa possible que treballem per tot l’associacionisme de la ciutat, amb la intenció que el mateix teixit associatiu evolucioni en línia dels valors que estableix el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, els quals van ser aprovats en el marc del 1r Congrés de les associacions de Barcelona l’any 2001.

Activitats

Horta-Guinardó
A partir de diferents disciplines com fotografia, poesia visual, narrativa… amb l'objecte de mostrar les relacions de les dones amb la natura i l’aigua des de diferents perspectives.

Activitats passades

Horta-Guinardó
Amb el col·lectiu Eixarcolant aprendrem a identificar-les amb un taller etnobotànic

Activitats en què col·labora

Activitats en què va col·laborar

Horta-Guinardó

Una mostra elaborada per SETEM Catalunya que té l’objectiu d’aprofundir en l’estat de les condicions de vida i laborals de les treballadores del Sud global en els sectors tèxtil, de l’electrònica i de l’alimentació a les cadenes de subministrament del Marroc, les Filipines i Guatemala; amb una mirada crítica que es nodreix dels feminismes.