AFATRAC

Profile picture for user AFATRAC

AFATRAC - Associació de Familiars d'Afectats per Trastorn de Conducta

AFATRAC, l'associació de familiars d'afectats per trastorns de conducta, neix al 2016 per la necessitat d’algunes famílies per:

•   Obtenir recolzament i suport mutu.

•   Pal·liar la problemàtica dels nostres familiars.

•   Buscar assessorament i impulsar iniciatives noves útils.

•   Promoure la creació de recursos terapèutics idonis.

•   Fer incidència política.

Trastorns de conducta:

Parlem del trastorn de conducta, no sempre diagnosticat, sinó com un símptoma.

Sol coincidir amb el consum d’alcohol, cànnabis o altres substancies addictives.

Quan parlem de trastorn de conducta ens referim a noi o noia, biològic o adoptat, que ja en la infantessa presenta alteració de comportament, però sobretot en la adolescència.

Com per exemple:

•   Fracàs escolar, conflictes a l’escola, canvi d’amistats, escapolides de casa, manca de por, promiscuïtat sexual.

•   Agressivitat verbal i física envers els altres, destrosses de mobiliari.

•   Manca d’empatia per fer amics, comportament impulsiu, desafiant, agressiu i violent.

•   Manca de consciència i responsabilitat dels seus actes, arribant fins i tot a l’activitat delictiva.

•   Difícils de diagnosticar i múltiples trastorns.

•   Diversos diagnòstics amb un mateix perfil, o sense diagnòstic, o diagnòstics que canvien amb el temps.

•   No tenen consciència de trastorn o el neguen, per tant, no s’adhereixen al tractament i les recaigudes són constants.

 

Què fem des d'AFATRAC?

 • GAM (Grup d’Ajuda Mútua) a Sabadell, Mataró i Barcelona

 • Suport i informació a les famílies.

 • Reunions de famílies i amb professionals.

 • Incidència política en els àmbits de salut, justícia, educació, famílies i social.

 • Compareixença al Parlament - juliol 2017 http://afatrac.org/

 • Grups de treball per fer pressió davant l’Administració.

 • Som membres i col·laborem amb la coordinadora d'entitats i associacions que treballen per l'adversitat primerenca, CEAT

 • Promovem la creació de recursos terapèutics idonis.

 • Organitzem jornades monogràfiques.

 • Mantenim i afavorim tots els contactes possibles amb les associacions i entitats relacionades amb la salut mental i el consum de drogues (patologia dual) per treballar plegats en la prevenció, tractaments i sortides laborals pels afectats.

 • Tenim signats convenis de col·laboració amb varies entitats: Vidal i Barraquer, Fundació Horitzó, Associació Petales...

 • Promovem la formació assistint a congressos, cursos i jornades.

 • Demandes presentades a diferents conselleries: Educació, Treball, Sanitat, Justícia i Benestar social i famílies (http://afatrac.org/)

 • Tenim un projecte d'inserció laboral, "Rescatem": és una botiga de roba nova, roba de segona mà i complements, a través de la qual donem feina a persones afectades per trastorns de conducta. La botiga està situada al Carrer del Rosselló, núm 459 (Barcelona). Actualment hi treballen 4 fills de famílies d’AFATRAC, coordinats i supervisats per un educador social.

 

RESCATEM

Rescatem és una botiga de roba nova, roba de segona mà i de mostrari i complements, que té l'objectiu de donar feina a persones afectades per trastorns de conducta, els quals es troben amb dificultats d’integració en el món laboral per la seva discapacitat invisible que els hi provoca un risc real d’exclusió social.

Els objectius específics de la botiga són:

- Adquirir, progressivament, competències transversals com l’esforç, la constància, la responsabilitat

- Progressar en l’adquisició d’hàbits d’autonomia, ordre i neteja

- Millorar les habilitats sociolaborals com saludar, escoltar, agrair, participar, demanar ajuda, disculpar-se...

- Assolir aprenentatges instrumentals necessaris per treballar en una botiga.

La nostra missió és, també, fomentar el consum conscient a través de la roba de segona mà.

- Reducció del volum de roba que es llença

- Reutilitzar aquesta roba

- Facilitar el reciclatge de la roba que està en mal estat

 

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora