ADAR

Profile picture for user ADAR

Associació d'Aviadors de la República

Som una agrupació sense ànim de lucre que es fundà l’any 1976 amb l'objectiu de defensar la memòria dels aviadors de la Repúbllica.

ADAR és una associació que es dedica a la difusió de la memòria dels antics aviadors de la República a través de la tasca historiogràfica i la investigació. L'associació, situada al C/ Guifré, 8 de Barcelona, compta amb un ampli fons arxivístic, documental, bibliogràfic i audiovisual referent al món de l'aviació i la ciència aeronàutica. Hom pot consultar-lo a lliure disposició, acostant-se a la seu d'ADAR dins l'horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de 16:30h a 19:30h.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora