Formació en línia per a famílies "Els drets i l'autonimia personal del infants i joves amb discapacitat"

Flyer informatiu Formació en línia per a famílies "Els drets i l'autonimia personal del infants i joves amb discapacitat"
Data inici

Formació en línia per a famílies "Els drets i l'autonimia personal del infants i joves amb discapacitat"

Organitza

Una formació per orientar les famílies sobre com acompanyar les/els vostres fills/es amb discapacitat en el camí de l'empoderament i sobre com defensar l'exercici dels seus drets.

La criança d’un/a fill/a amb discapacitat no és quelcom fàcil ni la societat és prou inclusiva encara per a garantir a tots els infants i joves la mateixa igualtat d’oportunitats, malgrat que hi tenen el dret. Sovint les famílies que tenen un/a fill/a amb discapacitat es troben perdudes i superades per les múltiples traves a què han de fer front per aconseguir que els seus/les seves fills/es puguin exercir els seus drets en igualtat d’oportunitats.

Conscients d’això, i amb la voluntat de poder ajudar les famílies en aquest camí, des d’ECOM hem dissenyat la formació en línia per a famílies "Els drets i l'autonomia personal dels infants i joves amb discapacitatque tindrà lloc del 23 d'octubre al 27 de novembre.

L’objectiu de la formació és compartir els recursos que existeixen per tal que pares i mares puguin acompanyar de la millor manera infants i joves en el seu desenvolupament emocional, social, econòmic i intel·lectual. Així com donar a conèixer els seus drets i dotar-los d’estratègies per defensar-los per tal que els puguin exercir en igualtat d’oportunitats, fomentant d’aquesta manera l’empoderament i l’autonomia dels seus fills i filles.

La formació consta d'una sola càpsula estructurada en 22 vídeos de no més de 15 minuts de durada (en total 3h i 30 minuts de contingut audiovisual) per tal que les famílies tinguin flexibilitat i temps de poder-la realitzar, connectant-se des de qualsevol dispositiu i en qualsevol espai i circumstància, de manera que puguin aprofitar moments d’inactivitat i convertir-los en oportunitats d’aprenentatge. La formació té una durada de 6 setmanes, període dins el qual també es duen a terme dos o tres trobades virtuals amb altres famílies per tal de compartir experiències, resoldre dubtes, aprendre juntes i enfortir el vincle comunitari.

Consulta el programa complet.

La formació és gratuïta, però cal inscripció prèvia.