Política de privacitat

Política de privacitat

El domini web www.quedeque.barcelona és propietat del Consell d’Associacions de Barcelona, en tant que ens gestor de TorreJussana – Centre de serveis a les Associacions i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

1. Responsable del tractament:

Consell d’Associacions de Barcelona, com a ens gestor de Torre Jussana.

  • NIF: G64629538
  • Adreça postal: Pere Miquel de Sarrià, 08034 Barcelona
  • Telèfon: 93 256 40 87
  • Correu electrònic: comunicacio@cab.cat

2. Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Dur a terme el registre de la seva entitat per a poder fer ús de l’eina.
  • Atendre els seus dubtes, consultes o suggeriments a través del nostre formulari de contacte.
  • Fer-li arribar informacions relacionades amb aquesta pàgina web i el seu funcionament i governança.

Tractarem les seves dades personals legitimades pel seu consentiment (art.6.1.a RGPD)

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament els estrictament necessaris per poder resoldre reclamacions.

3 Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

Transferències Internacionals

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

Drets de l’interessat

Com a usuari de www.quedeque.barcelona, tindran dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic comunicacio@cab.cat.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través del seu espai web www.aepd.es.