Jornada S3: Sordceguesa i Serveis Socials

Dates
Districte
Sants-Montjuïc

Jornada S3: Sordceguesa i Serveis Socials

Treballar amb la Sordceguesa: Bones pràctiques i reptes de futur

En el marc de la Setmana Internacional de la Sordceguesa, APSOCECAT organitza la Jornada S3 Sordceguesa i Serveis Socials, una jornada amb l’objectiu de compartir les bones pràctiques del treball amb la sordceguesa alhora que posem la mirada a altres pràctiques a Europa i al futur de l’atenció a les persones amb sordceguesa. Es tracta d’un esdeveniment pensat per a professionals de serveis socials tant d’organismes públics com privats però obert a totes les persones que puguin estar-hi interessades. Es presentaran bones pràctiques tant a Catalunya com a Europa per part de professionals de diferents sectors: institucional, serveis socials, residencial i atenció directa.

L’Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa – APSOCECAT organitza aquesta jornada després de més de 20 anys de recorregut en el treball en favor de les persones amb sordceguesa amb l’objectiu de proporcionar les eines necessàries als i les professionals del treball social per l’atenció del col·lectiu. L’activitat també vol donar una oportunitat de relació entre professionals i networking per tal de fomentar el treball col·laboratiu i conjunt entre els diferents serveis i actors que conformen els serveis socials.