Jornades Formatives Cerebelu Casaleru

Districte
Eixample

Jornades Formatives Cerebelu Casaleru

Jornades Formatives sobre identitats dissidents

El proper dissabte 7 de maig a la Casa Groga del Fort Pienc celebrarem les primeres Jornades Formatives casaleres amb tots els programes federatius units! Les comis de gènere i LGTBI, interculturalitat, salut, consum conscient i antifeixisme han creat unes jornades formatives en les quals posem al centre les identitats dissidents.

Aquesta temàtica pretén posar el focus en problematitzar la norma i qüestionar les nostres mirades esbiaixades per la normativitat acceptada socialment. Considerem norma totes aquelles condicions de vida i identitats que estan subjectes i validades pel sistema cisheteronormatiu, racista, classista, eurocentrista, capacitista, assimilacionista... que deixa fora a tantes de nosaltres.

Dins aquesta realitat, entenem les identitats dissidents com a identitats travessades per eixos molt diversos, un d’ells el gènere i el seu binarisme al qual estem tan immerses, però també des de les corporalitats, des de les neurodivergències, des de les cultures, les característiques fenotípiques, les pobreses, i molts etcèteres.

Per mitjà d’aquesta temàtica es pretén visibilitzar la dissidència com a realitat transversal i com a espai de lluita. Proposem, doncs, informar-nos, formar-nos, posar al centre i visibilitzar aquests marges des d’on canviar la mirada de la normativitat.