Persones referents per joves migrants

Dates
Districte
Gràcia

Persones referents per joves migrants

Organitza

Des de novembre de 2018, BarcelonActua ha posat en marxa, en el marc del projecte Landing, la figura dels referents, que té com a objectiu acompanyar les persones migrants o sol·licitants d'asil, oferint-los un espai on expressar-se, ser escoltats, i orientar-se millor.

Les trobades es fan al llarg de 5 mesos, quedant amb la persona beneficiaria almenys un cop per setmana, per tant, estem parlant de 20 trobades. Aquestes es duen a terme de manera distesa, per propiciar un coneixement mutu gradual, on generar un clima de confiança, intimitat i seguretat, que permeti a les persones nouvingudes obrir-se i expressar les seves necessitats, per poder acompanyar-les en trobar solucions efectives.
 

Seguit estretament per la coordinadora de referents de l'àmbit refugi de la Fundació, el projecte resulta summament interessant per a tots els participants.
 

T'agradaria exercir el rol de referent? Vine a aquesta reunió per informar-te sobre com pots exercir aquest paper i resoldre tots els teus dubtes!