Sessió informativa: Sigues el referent d'una persona nouvinguda!

Dates
Districte
Gràcia

Sessió informativa: Sigues el referent d'una persona nouvinguda!

Organitza

Des de novembre de 2018, BarcelonActua ha posat en marxa, en el marc del projecte Landing, la figura dels referents, que té com a objectiu acompanyar les persones migrants o sol·licitants d'asil, oferint-los un espai on expressar-se, ser escoltats, i orientar-se millor.

Les trobades es fan al llarg de 5 mesos, quedant amb la persona beneficiaria almenys un cop per setmana, per tant, estem parlant de 20 trobades. Aquestes es duen a terme de manera distesa, per propiciar un coneixement mutu gradual, on generar un clima de confiança, intimitat i seguretat, que permeti a les persones nouvingudes obrir-se i expressar les seves necessitats, per poder acompanyar-les en trobar solucions efectives.

 

Seguit estretament per la coordinadora de referents de l'àmbit refugi de la Fundació, el projecte resulta summament interessant per a tots els participants.
 

T'agradaria exercir el rol de referent? Vine a aquesta reunió per informar-te sobre com pots exercir aquest paper i resoldre tots els teus dubtes!