A12_estudis

Profile picture for user A12_estudis

A.12 Estudis i Recerca Interuniversitària

L’A12 Estudis i Recerca Interuniversitària és la Universitat de l’Experiència per la Gent Gran que es va fundar l’any 2008, amb vinculació a la Universitat Ramon Llull.

L'A12, també forma part de AFOPA, entitat que aplega 56 Aules Universitàries, i que compta amb 40 anys d'experiència a Catalunya.

L’ A12 té com a missió principal, apassionar els alumnes per l’estudi, la cultura i el coneixement. Per això, s’adreça a aquelles persones que volen continuar formant-se, aprofundint i ampliant el bagatge cultural, adquirit durant la seva vida, de manera activa i constant, sense fer distinció d’edat, gènere, ètnia, religió, situació física o qualsevol altre condicionant.

L’A12 es fonamenta en el convenciment de que l'adquisició o revitalització de coneixements és un instrument inapreciable per assegurar un millorament de la vida de les persones; un estímul per no romandre al marge i poder participar de forma plena i eficaç en un àmbit on l'autonomia personal és una necessitat imperiosa.

Els cursos-seminaris que s’hi imparteixen són de naturalesa imprescindibles per entendre el passat i comprendre les situacions actuals, tant si són de naturalesa històrica, filosòfica, tecnològica o de ciències pures, ja que el propòsit de les diverses programacions què es desenvolupen en el curs acadèmic és la immersió en totes les àrees del coneixement i la investigació, estimulant el diàleg i l’esperit crític de l’alumnat, i en uns espais per grups reduïts.

Tot el seu professorat són docents universitaris seleccionats entre les diverses universitats catalanes i de fora de Catalunya.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora