ACAF

Activitats de l'associació
Profile picture for user ACAF

ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central

Primera associació de Catalunya dedicada a l'atenció de les síndromes de sensibilització central (fibromiàlgia, SFC/EM, SQM, EHS) i altres processos relacionats

L'ACAF és una associació d'ajuda mútua, sense ànim de lucre, formada per persones afectades de fibromiàlgia (FM), síndrome de fatiga crònica / encefalomielitis miàlgica (SFC/EM), sensibilitat química múltiple (SQM) i electrohipersensibilitat (EHS).

Els principals objectius de l'ACAF són:

· Informar i orientar als afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC/EM - SQM - EHS).

· Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i de llurs famílies.

· Difondre informació sobre les Síndromes de Sensibilització Central i sobre les nostres activitats, per tal que la ciutadania vagi adquirint el grau de coneixement necessari sobre aquestes malalties, de les necessitats de les persones afectades i del paper que cadascú, en el seu àmbit (familiar, d'amics i coneguts, laboral, etc.), pot adoptar per tal d'ajudar-nos en l'assoliment dels nostres objectius principals.

· Formar part, en la mesura del possible, dels òrgans participatius relacionats amb la decisió de polítiques públiques i actuacions vinculades als fins de l'associació.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Parlaments i activitats adaptades per persones amb Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga CrònicaTaula informativa Assoc. Catalana d'afectades i afectats de fibromiàlgia i altres SSC
Taula  per donar informació dels Síndromes de Sensiblització Central  i de les activitats que fem dins de la nostra entitat
#CatalunyadeBlau 2024  Il.luminació de diferents indrets de Catalunya de Blau.

Activitats en què col·labora