ActivaMent2021

Profile picture for user ActivaMent2021

ActivaMent Catalunya Associació

Col·lectiu de persones amb l'experiència del trastorn mental en primera persona.

Som un moviment associatiu de salut mental en primera persona constituït, organitzat i dirigit per persones que vam passar o estem vivint amb una situació de patiment psicosocial i/o amb diversitat mental i que ens organittzem per a participar com agent actiu en l’àmbit de la salut mental a Catalunya.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora