Afopa

Profile picture for user Afopa

AFOPA - Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya

La formació permanent de la gent gran, la nostre raó de ser

AFOPA Agrupació de Formació Permanent i de les Aules per a la Gent Gran de Catalunya, és una Entitat d’Utilitat Pública amb personalitat jurídica pròpia, de caire sociocultural, apartidista, aconfessional i sense ànim de lucre, que desprès de 40 anys continua amb la pretensió de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels mes grans mitjançant l’agrupació i suport a les aules de formació permanent de Catalunya, així com a la seva coordinació, la defensa dels seus interessos i la promoció de noves aules.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Eixample
L'Agrupació d'Aules de Formació Permanent per la Gent Gran de Catalunya - Afopa fa 40 anys, i convida a la ciutadania a celebrar-ho! 

Activitats en què col·labora

Activitats en què va col·laborar

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi

Comença de nou el programa de tardor i hivern de l'A12 - Universitat de l'Experiència per UPC-URL

Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi

Comença de nou el programa de tardor i hivern de l'A12 - Universitat de l'Experiència per UPC-URL