AMAD

Profile picture for user AMAD

AMAD- Associació de Musicoterapeutes, artterapeutes i dancaterapeutes de Europa

Nos dedicamos a difundir el arte como bien social y para la transformación social

Aquesta associació neix de la unió i col·laboració d’algunes ànimes creients i creatives, els camins de les quals els van anar guiant cap a l’Artteràpia, la Musicoteràpia o la Dansaterapia, i on les seves experiències els van mostrar que les Teràpies Artístiques o Creatives flueixen per una llera comuna, i per tant es complementen amb facilitat i naturalitat. A partir d’aquí i constatant la manca de regulació i de suports per desenvolupar-se en l’àmbit professional, i l’absència d’una entitat que col·labori en la difusió i defensa del sector, hem decidit concretar les nostres creences i fer-les realitat amb creativitat. A.M.A.D té entre els seus objectius primaris desenvolupar programes, projectes i serveis de caràcter interdisciplinaris i multiculturals buscant l’excel·lència per a que els seus associats brindin un servei de veritable qualitat

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora