Arc_Cooperativa

Profile picture for user Arc_Cooperativa

Arç Cooperativa

Corredoria d'assegurances especialitzada en l'economia social i solidària i l'associacionisme.

Serveis d'assegurances per a entitats, associacions i cooperatives. Oferim assegurances de responsabilitat civil, suspensió d'actes i accidents, entre d'altres.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora

Activitats en què va col·laborar

Eixample

La Festa de la Pública és un espai de celebració del sistema educatiu públic i un dia per compartir els èxits, els avenços i la transformació col·lectiva cap a una educació democràtica, participativa i que no deixa ningú enrere.