Arc_Cooperativa

Profile picture for user Arc_Cooperativa

Arç Cooperativa

Corredoria d'assegurances especialitzada en l'economia social i solidària i l'associacionisme.

Serveis d'assegurances per a entitats, associacions i cooperatives. Oferim assegurances de responsabilitat civil, suspensió d'actes i accidents, entre d'altres.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora