xfragil

Profile picture for user xfragil

Associació Catalana Síndrome X Fràgil

Treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la Síndrome X Fràgil i les seves famílies.

Els nostres eixos principals són la divulgació, la informació, el diàleg i la formació.

Ens centrem en aspectes fonamentals de les persones per a que puguin desevolupar el seu projecte de vida amb la millor plenitud possible: l’atenció, la memòria, l’autonomia i la socialització.

Ho fem sempre al costat de les persones afectades i les seves famílies, on hi troben eines, suport, orientació i un espai de confiança on compartir experiències.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora