ASJ

Profile picture for user ASJ

Associació d'Amputats Sant Jordi

Amputats Sant Jordi (ASJ) és una entitat sense ànim de lucre que ofereix suport a persones amb amputació, agenèsia i altres discapacitats físiques, així com a les seves famílies, per tal d’aconseguir la plena inclusió d’aquest col·lectiu dins la nostra societat. Les accions que duem a terme estan enfocades a promoure una nova cultura sobre les capacitats i crear un entorn respectuós on es defensin tots els drets de les persones amb amputació.

s inicis de l’associació es remunten a l’any 1992, quan un grup de pacients de rehabilitació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va sentir la necessitat de millorar les condicions de vida de les persones amb amputació. Amb prop de trenta anys d'història, el camí recorregut fins ara ha estat molt important, però encara queden moltes fites per assolir.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora