estudidelmoble

Profile picture for user estudidelmoble

Associació per a l'Estudi del Moble

L’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM) és una entitat privada sense ànim de lucre que neix el 2004. Es dedica a la investigació, la formació i la salvaguarda del moble antic i contemporani, que emmarca la seva activitat d’acord amb diversos valors com són la sostenibilitat, la responsabilitat social, la igualtat de gènere, la cultura de la pau i la professionalitat.

Objectius
Som el centre de referència a Espanya en estudis sobre moble que lluita per:

- Crear consciència social del seu valor patrimonial
- Fomentar-ne l’interès i fer-ne difusió
- Col·laborar en la formació continuada dels professionals del sector
- Afavorir el coneixement de noves tecnologies per a la seva conservació i restauració
- Promoure l’intercanvi de coneixements entre professionals
- Difondre les recerques a nivell nacional i internacional
- Facilitar l’accés a la informació sobre mobiliari

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora