_estudidelmoble

Profile picture for user _estudidelmoble

Associació per a l'Estudi del Moble

L’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM) és una entitat privada sense ànim de lucre que neix el 2004. Es dedica a la investigació, la formació i la salvaguarda del moble antic i contemporani, que emmarca la seva activitat d’acord amb diversos valors com són la sostenibilitat, la responsabilitat social, la igualtat de gènere, la cultura de la pau i la professionalitat.

El nostre afany per la divulgació del moble antic i contemporani ens ha dut a crear i desenvolupar projectes culturals vinculats al moble. Igualment, hem promogut i organitzat nombroses activitats on han participat importants especialistes del sector, en l’àmbit nacional i internacional. Tanmateix, hem col·laborat en diversos projectes impulsats per altres entitats.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora