somvinculos

Joc compartit
Profile picture for user somvinculos

Associació Som Vínculos Estelí

Cooperem amb la Fundación Vínculos Estelí de Nicaragua acompanyant el disseny i concreció dels seus projectes, activitats, serveis i recursos educatius o comunitaris amb infància i família. Així mateix, ens proposem fer-ne difusió a Catalunya.

Volem contribuir a fomentar i estendre entre la població catalana una concepció equitativa de les relacions entre pobles, de la cooperació i dels intercanvis amb persones/col·lectius amb oportunitats, criteris, procedències o bagatge cultural diversos als propis.

Procurem que l’actuació de l’Associació Som Vínculos Estelí es fonamenti en l’activitat conjunta i la reciprocitat. Ha de reconèixer, valorar i fomentar el protagonisme de l’entitat nicaragüenca en la presa de decisions i en l’anàlisi dels projectes i activitats endegats a Nicaragua.

Treballar conjuntament –tot considerant i articulant aportacions d’uns i altres en la construcció de quelcom en comú– ofereix l’ocasió de conèixer i apreciar qui és i com és l’altri. Afavoreix el desenvolupament d’actituds cooperatives, convidant a defugir sentiments/actituds de rebuig, llàstima o proteccionisme envers a qui les oportunitats li són menys favorables que a un/a mateix/a. Facilita l’establiment d’afectes mutus recolzats en relacions equitatives.

Cooperar és un camí conjunt d’anada i tornada. Tothom hi surt guanyant!

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora