aFFaC

Profile picture for user aFFaC

Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

L’aFFaC representem a les AFA de totes les etapes del sistema educatiu públic de Catalunya. Defensem el dret a una educació pública, de qualitat, catalana, laica, equitativa, inclusiva, gratuïta, democràtica, coeducativa, sostenible i feminista.

Tenim una doble funció:

1) Funció politicosocial: Actuem com a agent d’influència social i política en defensa del dret a l’educació i representem a les AFA en les seves reivindicacions. Vertebrem la nostra tasca d’incidència sobre diferents eixos: educació pública, educació inclusiva, principi d’igualtat i no discriminació, educació feminista, participació, temps de migdia i el recentment incorporat eix de drets digitals.

2) Funció de suport: Assessorem i acompanyem a les famílies de la xarxa pública per tal de facilitar la seva tasca com a agents indispensables de la comunitat educativa. Aquesta funció es desenvolupa a partir de mecanismes i recursos informatius, humans i de gestió que posem a disposició de totes les AFA federades.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Eixample
La Festa de la Pública és un espai de celebració del sistema educatiu públic i un dia per compartir els èxits, els avenços i la transformació col·lectiva cap a una educació democràtica, participativa…

Activitats en què col·labora