bacc.cat

Profile picture for user bacc.cat

Bicicleta Club de Catalunya - bacc

Som el Bicicleta Club de Catalunya- BACC, una associació de ciclistes urbans enamorats de la bicicleta. Impulsem la bicicleta com a mitjà de transport i defensem els drets i deures dels ciclistes. El nostre àmbit territorial d’actuació és Catalunya.

Allà on es parla de la bicicleta, el BACC hi és….. Allà on no se’n parla, el BACC la posa a l’agenda política.

Treballem per aconseguir que la bicicleta esdevingui un transport de masses.

Elaborem campanyes de promoció i proposem solucions a les ciutats i pobles que volen introduir la bicicleta a la mobilitat urbana per transport o per lleure.

Aportem i introduïm solucions. Establim vincles i convenis amb organismes públics i operadors de transport, per tal d’ajudar a introduir projectes innovadors i solucions infraestructurals, i sovint les importem com a bones pràctiques d’altres ciutats usuàries de la bicicleta.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora