Olalla

Profile picture for user Olalla

Centre Ocupacional CONDAL Centre d´Artesania per a joves amb trastorns psicòtics i Autistme

El nostre treball engloba una historia de molts anys atenent un col·lectiu amb patologies severes d'inici infantil (psicosis i autisme),
per tal d´obrir-los al món que els envolta, evitar l'aïllament i l´exclusió.

Fomentant la creativitat, l'expressió de desitjos, potenciant la integració en una societat plural i diversa
els ajudem a desenvolupar recursos propis per a promoure l´adaptació, el creixement i l´estabilitat.

La psicosis és una alteració greu, de la personalitat, que afecta als elements fonamentals de l' estructura.
La simptomatologia bàsica d´aquesta patologia ve determinada per la impossibilitat del subjecte a constituir-se com a ésser social,
per tant s'estableixen pertorbacions greus en els seus aspectes relacionals, especialment en els mecanismes que ens permeten establir
sistemes coherents d'organització, comprensió i estructuració dels sentits, així com en els vincles relacionals.

Entenem que en la primera infància es fonamenten les bases de tota construcció posterior, possibilitant una correcte transmissió dels elements que ens organitzen com a éssers socials.

Aquesta especial idiosincràsia dificulta la seva integració en la comunitat, i en molts casos també en els centres especials, donat que les necessitats dels nostres usuaris es diferencien de les que necessita una persona adulta amb retard mental o amb disminució física.

Les necessitats específiques d´atenció que requereix la població descrita pels elements que afecten a la seva estructura, motiva el nostre projecte de centre, suposant una alternativa de treball.

Des del Centre Condal treballem per donar suport a les persones amb grans dificultats, contribuir a millorar la seva qualitat de vida, garantir el respecte dels seus drets, i vetllar per una vida més justa i digne centrada en les seves necessitats.

A l’any 1994 la nostra entitat Centre Condal Centre Ocupacional per a Joves amb Psicosi i Autisme, queda inscrit al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Direcció General de Serveis Socials en el llibre de serveis i establiments, secció d'acolliment diürn amb el número de registre nº S02567, i amb data de 22/11/94.
Aquest Centre depèn de l'Associació CentreCondal Centre Ocupacional per a Joves amb Psicosi i Autisme , que consta inscrita a l'esmentat registre en el llibre d'entitats a la secció d'entitats d'iniciativa social amb el número de registre S02567 i amb data 28/10/88.
La capacitat màxima del Centre es de 22 persones. L'horari d'atenció als usuaris serà de 37.30min. De dilluns a divendres en horari de jornada complerta, des de les 9:00 fins les 16:30.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Eixample
Venda de Roses artesanals elaborades per les persones ususàries del nostre servei. Som un Centre Ocupacional per a joves amb Autisme.

Activitats en què col·labora