trespeons

Profile picture for user trespeons

Club D'Escacs Tres Peons

Club d'Escacs Tres Peons

El Tres Peons és el primer club d’escacs de Catalunya per activitats organitzades i el segon per nombre de llicències federatives.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora