comunicaciocjb

Profile picture for user comunicaciocjb

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

El CJB és la plataforma que coordina i representa les principals entitats juvenils de Barcelona.

Som una plataforma d’associacions i col·lectius que representem la joventut organitzada de Barcelona, treballem en xarxa per promoure l’associacionismegenerem discurs sobre les problemàtiques i inquietuds de les persones joves i contribuïm a aportar propostes i construir alternatives.

Els quatre pilars d’aquesta tasca que ens defineix són:

  • Representar la joventut de la ciutat amb l’objectiu d’aglutinar el màxim nombre d’entitats possible i poder defensar els seus interessos.

  • Fomentar l’associacionisme juvenil a través de l’acompanyament a les entitats formades per joves i des de la reivindicació de la millora de les seves condicions i el reconeixement de l’associacionisme.

  • Treballar en xarxa des de la concepció que es tracta del mecanisme més eficient, representatiu i enriquidor possible en el nostre dia a dia.

  • Generar discurs crític amb la realitat per empoderar-nos i empoderar la joventut, per tal construir un món més just.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora