Creación Positiva

Profile picture for user Creación Positiva

Creación Positiva

Entitat feminista que des del 2001 treballa per a fer efectius els Drets Sexuals en la societat a través de programes d’atenció, acciones de sensibilització, formació i incidència política.

Som una organització feminista reconeguda com a entitat d’utilitat pública d’àmbit estatal que va néixer a Barcelona l’any 2001. Les nostres accions van dirigides a fer efectius el dret a la salut sexual, a viure una vida lliure de violències, a una vida digna, acompanyant les persones per a facilitar l’accés a aquests drets a través de l’atenció directa centrada en la cura i l’autonomia, la sensibilització, la prevenció i la incidència política.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora