@depana

Profile picture for user @depana

DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Activitats

Nou Barris
Tasques de manteniment de la flora autòctona i d’eliminació d’espècies invasores al torrent de la Font Vella de Canyelles.

Activitats passades

Horta-Guinardó
La primavera a Collserola: Acció ambiental a la Font del Gos. Els objectius són la revisió de les plantacions antigues i tasques de manteniment i protecció dels plançons de plantades anteriors,…
Nou Barris
Tasques de manteniment de la flora autòctona, eliminació d’espècies invasores i, si s'escau, retirada de deixalles.
Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sarrià-Sant Gervasi
Caminarem de bon matí per Collserola, fent un recorregut de dificultat moderada entre Horta i Sant Cugat. No t'ho perdis! 
El 29 de maig vine a celebrar amb DEPANA la Setmana de la Natura 2022
Horta-Guinardó
Acció de voluntariat ambiental al vessant d'Horta de Collserola, tasques de millora de la vegetació, eradicació de flora al·lòctona invasora...
Gràcia
Dissabte 4 de març, plantada d'espècies autòctones al jardí de l'alzina, amb la col·laboració de DEPANA i l'Aula Ambiental Bosc Turull.

Activitats en què col·labora