ECAS

Profile picture for user ECAS

ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)

Federació d’entitats d’acció social que treballen de manera prioritària amb persones en situació o risc d’exclusió social per a la transformació i la justícia social

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tots siguem partícips.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora