facepa96@gmail.com

Profile picture for user facepa96@gmail.com

Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA)

FACEPA és una federació d’associacions culturals i educatives de persones adultes que treballa per promoure els moviments associatius de persones sense titulació acadèmica que participen en processos de formació de persones adultes. D’aquesta manera, construim una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.

Des de FACEPA demostrem que la participació es genera participant i decidint: Creem espais pel diàleg i per compartir les nostres opinions i per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives de promoció comunitària. Portem a debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem en contra de totes les desigualtats i exclusions, ja sigui per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’edat, nivell educatiu o econòmic, etc.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora