FAGIC

Profile picture for user FAGIC

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC)

La Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) es va crear l'any 1991 i reuneix 96 associacions gitanes de tota Catalunya.

És l'entitat més representativa de l'associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l'objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano a Catalunya.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora