Favb

Profile picture for user Favb

Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) és una entitat cívica creada l’any 1972. Treballa al servei dels ciutadans i les ciutadanes per millorar la seva qualitat de vida. Agrupa més de cent associacions de veïns i veïnes del barris de Barcelona i participa en el debat dels grans reptes de ciutat per fomentar la solidaritat, la igualtat i la convivència. També coordina l’activitat d’aquestes associacions en campanyes i activitats que depassen l’àmbit del barri.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora