FCPCcat

Profile picture for user FCPCcat

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral

A la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral mirem d’acompanyar les persones perquè se sentin autònomes i arribin a ser-ne tant com els sigui possible

La Fundació va ser creada per un grup de pares i mares preocupats pel futur del seus fills.

És una fundació privada d’àmbit català i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.165.

Pel fet de ser fundació i complir els requisits preceptius, té reconeguts els beneficis de la Llei 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les fundacions no obtenen la declaració d’utilitat pública però el seu estatus fiscal és equivalent.

La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora