Comunicacio FCSD

Profile picture for user Comunicacio FCSD

Fundació Catalana Síndrome de Down

La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) som una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 1984, que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o en altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Som un equip humà multidisciplinari (metges, psicòlegs, pedagogs, logopedes, fisioterapeutes, treballadors socials, artistes, periodistes) integrat en un projecte comú, compromès amb la missió de la FCSD, els seus principis i els seus valors.

Comptem també amb la col·laboració de voluntaris que, des de la solidaritat i la generositat, ens ajuden a desenvolupar la nostra missió.

Què fem?
ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
Serveis d’acompanyament a la família i a la persona, des de
la infància fins a l’edat adulta.

PUBLICACIONS
Divulgatives, especialitzades i generalistes

FORMACIÓ,
Cursos, seminaris i congressos per a persones en situació
de discapacitat intel·lectual, famílies i professionals

PROMOCIÓ CIUTADANA
Projectes liderats per les pròpies persones en situació
de discapacitat intel·lectual.

CENTRE MÈDIC BARCELONA DOWN
Programa de salut preventiu especialitzat

RECERCA
Mèdica, biomèdica i psicosocial

La nostra visió
Un món més just en el qual totes les persones participin
i convisquin en igualtat de condicions en la societat, com a ciutadans de ple dret i en harmonia amb la natura.

La nostra missió
Promoure i protegir el respecte de la dignitat inherent
i la igualtat de drets, de llibertats i d’oportunitats per
a totes les persones amb la síndrome de Down o en
altres situacions de discapacitat intel·lectual.

Els nostres valors
Drets Humans · Sostenibilitat · Innovació i recerca
Excel·lència · Compliance i transparència

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora