FDC.cat

Profile picture for user FDC.cat

Fundacio Desenvolupament Comunitari

La Fundació Desenvolupament Comunitari (FDC) neix 1993 amb l'objectiu de millorar les polítiques públiques destinades a col·lectius amb dificultats per a la seva inclusió social com les dones en situacions vulnerables, les persones grans, amb discapacitat o nouvingudes i per a la construcció d’una societat més igualitària, més inclusiva i més democràtica.

La FDC actualment esta ubicada al barri de la Pau de Barcelona. En la nostra trajectòria hem anat construint coneixement, metodologia i experiència en diferents àmbits com l’accessibilitat, la mediació, la identificació de necessitats i proposta de solucions de manera compartida, la dinamització de la participació ciutadana i la formació de professionals de les administracions públiques i serveis en el tracte inclusiu de la totalitat de les persones tenint en compte les seves característiques i l’adequació necessària per a garantir el respecte als seus drets i la igualtat d’oportunitats. Aquesta experiencia em volgut sempre compartirla amb altres entitats del món fent cooperació internacional. Amb totes elles impulsem accions conjuntes, transformadores, basades en l’intercanvi, l’aprenentatge i l’enriquiment mutu.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora