FundacioFicat

Profile picture for user FundacioFicat

Fundació Ficat

Fundació Ficat és una organització privada sense ànim de lucre amb la missió de promoure l'equitat i la justícia social mitjançant l'acollida, la defensa dels drets humans en l'exercici de l'advocacia i el desenvolupament humà.

L'actuació de l'entitat se centra en persones i col·lectius vulnerables, com les persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, les persones privades de llibertat, les persones migrades en risc d'exclusió social, els/les joves i menors migrants sols/es en situació de marginació.

Actualment aquesta labor es complementa amb la cerca, al costat d'altres professionals d’entitats socials, universitats i administracions públiques, d'estratègies d'actuació social, jurídica i institucional que afavoreixin la defensa dels drets de les persones i dels col·lectius que es troben en risc o en situació d'exclusió social.

 

Treballem de manera interdisciplinària en els diferents àmbits d'actuació de l'entitat que es concreten en:

-Programa d'acollida residencial i inclusió sociolaboral

-Programa sociojurídic

-Programa de formació

-Programa d'incidència i sensibilització

En l'àmbit del programa d'acollida, Ficat gestiona cinc recursos residencials amb acompanyament integral en el marc del Programa Municipal de Refugi Nausica, i un recurs per a joves extutelats que forma part de l'Àrea de Suport al Jove de la Generalitat de Catalunya.

En relació amb els serveis d'acompanyament jurídic, es presta el servei per compte pròpia o conveniat amb altres entitats i administracions com el Consell Comarcal del Baix Llobregat, L’Espai d’Inclusió Casc Antic, Cepaim, Fundació Gunè entre d’altres . Així mateix, FICAT continua sent un referent en l'atenció als joves estrangers sense xarxa social i familiar al centre penitenciari de Joves de Quatre Camins.

Des de l'any 2018, l'entitat és membre de la comissió permanent de la XarxaBCN, coordinada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, dirigida a joves que han començat el procés seu procés migratori sent menors, i lidera el grup de treball en àmbit jurídic.

Pel que fa el programa de formació, l’entitat ofereix formacions a diferents sectors professionals que intervenen en els processos d'acollida social de les persones, així com a ciutadans i ciutadanes, sobre les eines jurídiques, drets, deures i recursos existents. A partir de l’any 2011 ha portat a terme diferents cursos per a la obtenció dels certificats de primera acollida dirigits a persones migrades a Catalunya. Al 2020 s’han portat a terme vint cursos en varis municipis de Catalunya.  

Quant al programa de incidència i sensibilització Ficat pretén col·laborar a enfortir els drets socials i democràtics de la nostra societat i apoderar a les persones afectades per polítiques discriminatòries i lesives. Aquesta actuació es desenvolupa en tres vessants:

La participació en accions de defensa dels drets humans vulnerats amb la implicació activa de persones migrades i refugiades;

La difusió de campanyes de sensibilització i conscienciació del conjunt social al voltant de temàtiques migratòries per a fomentar un pensament decolonitzador, combatre el discurs d’odi i fomentar polítiques inclusives;

La participació de xarxes i grups de treball del sector com ara la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic a Estrangers (XESAJE) impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, on Ficat s’encarrega de la dinamització i creació de continguts, o la Xarxa Jove Barcelona, impulsada pel Consorci de Serveis Socials, on Ficat lidera el grup de treball jurídic.

Aquesta labor en diferents àmbits complementaris, porta al desenvolupament d'un coneixement profund del col·lectiu migrant en situació de vulnerabilitat econòmica, política i social, i de la necessitat d'acompanyar a la creació d'espais de debat i reflexió, sobre l'imperatiu de reducció de la desigualtat (així com la detecció de àrees/necessitats de millora i nous sectors de intervenció/ detecció d’estratègies d’intervenció)

Resumint, els nostres objectius són:

-Vetllar per la justícia social, lluitar per la defensa dels drets humans i per la inclusió de totes les persones i col·lectius que es troben en risc d'exclusió social, garantint el ple exercici dels seus drets.

-Assegurar el dret de les persones a la seva defensa jurídica i a l'accés a la justícia;

-Implicar-nos en el desenvolupament comunitari (acollida i prevenció, dinamització i cohesió social, desenvolupament econòmic, mediació i formació);

-Mantenir la dualitat d'acció i reflexió local i internacional;

-Esdevenir laboratoris d'idees amb investigacions aplicable.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Les Corts
Una trobada internacional per posar en comú pràctiques i experiències entorn a la participació de la joventut diversa en les nostres societats.

Activitats en què col·labora