L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius

Profile picture for user L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius

L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius és una entitat no governamental interdisciplinària formada per persones interessades en la promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius. Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora